Ang dating

Kung matagal na hindi pa nababago ang artikulong ito, pakitanggal ang suleras na ito at pahintulutang mabago ng iba pang mga Wikipedista.

May dumaan na minahal ng tao, may dumaan na matatalino, may dumaan na pumatay ng demokrasya at meron ding sinagip ang “demokrasya”.

The minimum commitment for each event is as follows: 5K/10K = 0 | Half Marathon = 0 | Full Marathon = 0 For more information, click here.

The Assaulted Women’s Helpline offers a 24-hour telephone and TTY crisis line to all woman who have experienced abuse.

We provide counselling, emotional support, information and referrals.

We recognize abuse as one example of women’s social, political and economic inequality in the world...

At sa darating na halalan, magdedesisyon nanaman ang bayan.

Pumili na, pag-aralan at pag-isipan maigi ngayon pa lang.

Ito po ay gaganapin sa Isla Ballroom, EDSA Shangri-La, Ortigas Center Mandaluyong City at magpapasimula sa ganap na alas-sais ng gabi.Quezon (2nd President) (1878-1944) Mula: November 15, 1935 Hanggang: August 1, 1944 1.Laurel (3rd President) (1891-1959) Mula: October 14, 1943 Hanggang: August 17, 1945 2.Kung hindi siguro sa assignment ng anak mo o nang kapatid mo ay makakalimutan mo na ang pangalan ng mga namuno sa atin.Tandaan na ang Pamahalaan natin ay binubuo ng tatlong sangay: “Matimtim kong pinanunumpaan na tutuparin ko nang buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang Konstitusyon, ipatutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa Bansa.

July 2016 Update – Nanumpa na si Rodrigo Duterte bilang ika-16 Pangulo sa Kasaysayan ng Pilipinas.************************************************************* Narito ang listahan ng mga naging Pangulo ng ating bansa mula nung lumaya tayo sa pamamahala ng mga Kastila.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all

Ang dating introduction

Ang dating

Recent posts

19-Sep-2018 06:14
19-Sep-2018 12:34
20-Sep-2018 00:07